Home Działalność
Działalność Drukuj
Gminna Spółdzielnia "S.Ch" w Bogatyni powstała 4 marca 1946 r. na zebraniu założycielskim z inicjatywy 12 osób, a w dniu 18 kwietnia 1946 r została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w Jeleniej Górze.

Rozpoczynając działalność, Spółdzielnia  uruchomiła 3 sklepy, 2 młyny oraz bazę magazynową prowadząc typową działalność na rzecz miejscowego rolnictwa
i społeczności gminnej.

Wszystkie lata od powstania Spółdzielni to stały jej rozwój polegający na tworzeniu nowych placówek gospodarczych. Największy jednak rozwój Spółdzielni przypada na lata 1970-1989, kiedy to Spółdzielnia każdego roku wznosiła  nowe obiekty. Na przestrzeni tych lat udało się zgromadzić duży majątek trwały. W tym okresie wybudowano masarnię z ubojnią,  piekarnię z ciastkarnią, skład opałowy, punkty skupu żywca, złomu, 17 sklepów. Uruchomiono restaurację, kawiarnię i hotel, punkty usługowe, magazyny skupu. Spółdzielnia prowadziła wtedy działalność w około 100 placówkach gospodarczych, zatrudniała około 450 pracowników, kształciła 50 uczniów w zawodzie sprzedawca, piekarz, masarz. Zrzeszała ponad 2000 członków.

Spółdzielnia prowadziła również ożywioną działalność kulturalno-oświatową w
  3 klubach rolnika i Ośrodku Nowoczesna Gospodyni". Sprawowała też opiekę nad  
5 spółdzielniami uczniowskimi.

W roku 1973 Spółdzielnia przejęła Gminną Spółdzielnię "S.CH" w Działoszynie
 i wówczas pod względem wielkości znalazła się na 3 miejscu w województwie.

Zmiany gospodarcze i polityczne w latach 90-tych wymusiły konieczność przystosowania się Spółdzielni do nowych warunków. Spółdzielnia ograniczyła swoją działalność, jednak okres ten przetrwała w niezłej kondycji dzięki znacznej bazie własnych obiektów handlowych, produkcyjnych czy usługowych.

Obecnie Spółdzielnia prowadząc działalność gospodarczą posiada  sytuację finansową pozwalającą jej w dalszym ciągu przeznaczać środki finansowe na remonty, modernizacje i wyposażenie zakładu produkcyjnego a także na modernizację i poprawę stanu technicznego pozostałego majątku.

 
Kontakt
Gminna Spółdzielnia "S.Ch"
ul. Kościuszki 26
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 129

Ogłoszenie

Niedawno skończyliśmy prace nad naszą nowa stroną internetową. Mamy nadzieję, że będzie ona Państwu pomocna przy szukaniu informacji o naszej spółdzielni.